دوست عزیزم سلام، به وبسایت علم جدید روانشناسی مثبت گرا خوش آمدی.

در این وبسایت بر بهروزی و بهبود مستمر زندگی تمرکز می شود. علم روانشناسی مثبت گرا علمی است که به صورت علمی و نه فقط براساس نظرات شخصی افراد، بر چگونگی بهتر زندگی کردن متمرکز است.